Fakta

Säkerhetsdörrar

Säkerhetsdörrar av toppkvalitet

Säkerhetsdörrar är en produkt som ökat stort i Sverige sedan 70-talet. Medvetenheten om vår säkerhet och kanske  en ökande brottslighet gör att vi måste göra mer för att känna oss och hålla vår egendom säkra. Försäkringsbolagen kräver att säkerhetsdörrar finns installerade för att vissa försäkringar ska gälla. Säkerhetsdörrar klassas utifrån tre kriterier idag:

  1. Inbrottsskydd
  2. Brandsäkerhet
  3. Ljudisolering

Inbrottsskyddet definieras av hur lång tid det tar att forcera en säkerhetsdörr, och klassas enligt ett system som kallas SS-EN 1627. I korthet innebär det att man testar hur man kan bryta sig genom dörren,  med ökande grad av tidsåtgång och vilka metoder och verktyg man kan använda. RC2 innebär att dörren klarar en total angreppstid på 15 minuter med  en effektiv tid på 3 min.  Tillåtna verktyg är skruvmejsel och hammare. RC3 innebär 20 respektive 5 minuter och  kofot, kilar. RC4 ska tåla  en total angreppstid på 30 minuter med 10 minuters effektivt arbete att passera dörren med hjälp av yxa, borrmaskin, kofot och liknande verktyg.  Tiden är  naturligtvis viktig då upptäcktsfaktorn ökar ju längre tid en inbrottstjuv behöver, och hur mycket forceringsförsöken låter.

Det är mest lägenhetsinnehavare som traditionellt varit intresserade av säkerhetsdörrar, medan villaägare inte haft samma motivation att satsa på en säkerhetsdörr, då en villa oftast har andra ingångsvägar för en inbrottstjuv som exempelvis en köksingång, källarfönster eller dylikt. En kedja är inte starkare än sin svagaste länk som det heter.