Fakta

”Safe room”

safe-room”Safe room” eller ”Panic room” är ett begrepp som du kanske sett i filmer, där någon bryter sig in i ett hus och någon är hemma. ”Safe room” är då ett speciellt, oftast litet rum som  man kan gömma sig i för att ett hot inte ska kunna komma åt en. Rummet ska ha säker dörr, säkra fönster och vara i princip omöjligt att få upp när faran är framme. Dylika rum existerar och används för olika ändamål.

Ett ”säkert rum” är inte säkrare än den svagaste länken i helheten. Syftet med rummet kan ju vara flera men det behöver inte vara en läskig mördare som är lös utan det kan vara ett skydd, beroende på var du bor och vilka faror  som är troliga att du kan utsättas för, mot exempelvis tornados eller översvämningar eller rentav krig. Många upplever att vi lever i oroliga tider, och det finns en rörelse som kallas för ”preppers” som försöker vara säkra och förberedda inför  den annalkande undergången av varierande slag.  Denna rörelse  kommer från Amerika som allt annat nytt, och det finns särskilda forum på nätet för hur man bäst förbereder sig. I Sverige har vi en gammal fin tradition av skyddsrum, som vi är duktiga på att bygga, både i hus och i bergsrum. detta är inte riktigt samma sak, men vissa beröringsdelar finns ju.

Ett ”safe room” bör ha vissa detaljer som är viktiga, eftersom tanken är att du ska låsa in dig själv där, kanske utan att ha möjlighet att lämna gömmet på ett tag, timmar, dagar, veckor ska kunna gå i värsta fall. Vad är då essentiellt? Möjlighet att kommunicera är prio ett i dessa sammanhang. Det är inte säkert du får med dig mobilen och vid en katastrof kanske mobilnätet slås ut, och då är det radio som gäller. Både vanlig radio för att ta del av väsentlig information av myndigheter men kanske också en kommunikationsradio som du kan ha tvåvägskommunikation via. Prio två borde vara förnödenheter, mat och framförallt vatten.