Fakta

Ljudisolerade dörrar

Ljud

Ljudvågor

Att isolera ljud är en konst som kräver erfarenhet och kunskap. Ljudisolering är  något som berör hela arkitekturen i ett hus med avseende på väggar, golv, tak, fönster, ventilation och dörrar.  Här tänkte vi fokusera på dörrar ur en ljudisoleringssynpunkt.

Som brukligt är finns ett system för klassificering.  I Sverige gör man det helt enkelt utifrån ljudstyrkan som mäts i decibel, förkortat dB. Lägsta ljuddämpningsegenskaper brukar börja på 25 dB, och den ökar med 5 dB för varje klass upp till 50 dB. Vid 25 dB kan man höra normala samtalsnivåer genom dörren, vid 30 dB kan det inte höras men avlyssnas, vid 40 dB går det inte att höra normala samtalsnivåer men högljudda skrik och rop hörs, och slutligen vid 50 dB är det omöjligt att höra rop och skrik. det är enkelt att mäta ljudnivåer om man har tillgång till en decibelmätare, det finns enkla ppar till smartphones som klarar det om behoven är små.

Ljudisolerade dörrar används i många sammanhang som i idrottshallar, skolor, sjukhus, i offentliga miljöer, men också i lägenhetsdörrar, framför allt i ytterdörr.  Hotellrum och kontor brukar ha lite högre krav på ljudisolering. Sedan finns det de med speciella behov som musiker och olika typer av ljudstudios.

Rent generellt kan sägas att ljudisoleringsförmågan ökar med tyngden på en dörr. Ju massivare material desto mer av buller stoppas. Eftersom säkerhetsdörrar brukar vara tämligen massiva för att uppfylla de andra kriterierna som brandskydd, så följer ljudisoleringen med på köpet. Men innerdörrar brukar inte vara säkerhetsdörrar så här kan det vara värt att beakta massiviteten. Det finns också andra faktorer som spelar in, som exempelvis hur tät dörren är vid karmarna, framförallt golv samt tak. Är dörren tättslutande så  stoppas ljudet men utbytet av luft mellan rummen påverkas negativt. så karmen konstruktions är en del av problemet så att säga så eventuellt får man byta karmarna också för att ernå önskad effekt.

 

 

 

 

//Ljudisolerade dörrar… ytterdörrar, lägenhetsdörrar  mm